Vissza
Tájékoztatás a hit- és erkölcstant oktatókról

  

Az igazgatóknak 2019. március 16. és március 31. között kell az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (fakultatív hitoktatást) és az etika óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet a köznevelésről szóló törvényben meghatározott keretek között.

2019-03-18 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>