Iskolaszolga - köznevelésről közérthetően

A kiadványról

Az Iskolaszolga az egyik legnagyobb múltú közoktatási szolgáltató kiadvány, több mint két évtizede szolgálja ki olvasóit. A lap a 2013/2014-es tanévtől jelenik meg kiadónk gondozásában és hagyományaihoz híven továbbra is az óvodák, iskolák, tanárképző felsőoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, önkormányzatok, minisztériumok és egyéni előfizetők szakmai iránytűje a közoktatás-köznevelés világában.
Szerzőink, az Ön által is jól ismert köznevelési és tanügy-igazgatási szakemberek, az állami oktatásirányítás volt és jelenlegi szakértői továbbra is átfogó, minden részletre kiterjedő elemzésekkel (havonta 60-80 oldal terjedelemben) veszik górcső alá a jogszabályváltozásokat, és útmutatásokkal, magyarázatokkal segítik azok gyakorlati alkalmazását. Lapunk legfontosabb küldetése, hogy a köznevelés új rendszerében támogassa az intézményvezetőket, valamint a tankerületeknél és az önkormányzatoknál dolgozó szakembereket a megváltozott feladat- és hatáskörökből adódó új folyamatok kialakításában, bevezetésében.
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy bemutassuk az intézményvezetőknek a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a minősítési eljárás és az intézményi önértékelés rendszerét, kiemelve a vezetői feladatokat. Fókuszálunk az intézményi gazdálkodás új szabályaira és a pedagógusokat érintő közalkalmazotti munkajogi változásokra.

Tartalom

A köznevelési törvény változásai és a hozzá kapcsolódó rendeletek részletes feldolgozásával az Iskolaszolga lépésről-lépésre követi a jogszabályi környezet átalakulását. Egyes rendelkezések alkalmazása eltérhet, így fontos, hogy Ön is naprakész legyen ezekben a változásokban, és a mindennapi gyakorlati munka szempontjából értékelje azokat.

Néhány kiemelt téma, amellyel az Iskolaszolga jól ismert szerzői foglalkoznak:

− A pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyeleti rendszer és az intézményi önértékelés
– Az alap- és középfokú intézmények gazdálkodása a köznevelés új rendszerében
– Az állami intézményfenntartó központ feladat- és hatásköre
– Az intézmények kapcsolata az önkormányzatokkal és az állami intézményfenntartó központtal
– Jogutódlás a közoktatási intézményekben az állami fenntartásba történő átvételt követően
– Az intézmények kapcsolata az önkormányzatokkal és az állami intézményfenntartó központtal
– Önkormányzati feladatok a köznevelés új rendszerében
– Változások a szakképzés rendszerében
– A közalkalmazottakat érintő általános munkajogi változások
– Az intézményvezetők munkáltatói jogkörével összefüggő változások
– A közalkalmazottakra (is) vonatkozó társadalombiztosítási és nyugdíjszabályok változásai
– Pedagógus-életpályamodell
– Pedagógus továbbképzés
– Intézményfejlesztés, intézménymenedzsment
– Intézményi szabályzatok, dokumentumok elkészítése az új szabályok szerint
– A tanulói jogviszonnyal összefüggő kérdések


Az új köznevelési szabályozás alkalmazása a 2020/2021-es tanévben

A következő tanév is számos újdonságot, újabb kihívásokat tartogat a pedagógusok számára.

A következő tanévben veszik kezdetüket a pedagógiai-szakmai ellenőrzések, újdonságként az intézményeknek ki kell építeniük sajátönértékelési rendszerüket, valamint a foglalkoztatás is újabb előírásokkal bővült. Az intézménytípusok változása elsősorban a szakképzést érinti.


Díjmentes kiegészítő szolgáltatások

Az Iskolaszolga előfizetésével Ön az adott tanév időszakában az alábbi, díjmentes szolgáltatások igénybevételére jogosult:

- Ön és egy munkatársa díjmentesen vehet részt az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzések egyikén – saját választásuk szerint:

  • Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében: 60 órás, 60 kredites, akkreditált blended learning típusú képzés. Oktató: Szitt Zsolt.

  • Együttnevelés: integráció, inklúzió: 30 órás, 30 kredites, akkreditált e-llearning típusú képzés. Oktató: Dr. Arany Erzsébet.

A képzések tematikája, a jelentkezés módja és a képzések indulásának időpontja elérhető az alábbi oldalon: iskolaszolga.hu/pedagogus_tovabbkepzes.

- A hétköznapokban felmerülő kérdések megválaszolására továbbra is működtetjük „Segíthetünk?” szolgáltatásunkat, amelyet a jövőben online kérdés-válasz csatornán keresztül érhet el.
- Köznevelési témájú előadásaink videóanyagai és prezentációi között archívumunkban böngészhet.

Ne feledje, hogy kiegészítő szolgáltatásaink révén szakmai tudásbázisunkhoz szélesebb körben is hozzáférhet!

Megrendelés