Vissza

Február 15-ig kell jelentkezni érettségireFebruár 15-ig kell megküldeni a tavaszi érettségire a jelentkezési lapokat.

 

Ahogy az előző években már megszokott volt, a 2020/2021-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakának érettségi vizsgáira február 15-ig kell jelentkezni, eddig az időpontig kell a benyújtani a jelentkezési lapot a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.

A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint fajtáját. Ha a jelentkező még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyítvánnyal, jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit. A jelentkezési határidő lejártát követően az igazgató összesítő jelentést készít az érettségi vizsgára jelentkezőkről. Az összesítő jelentésben vizsgafajtánként fel kell tüntetni a vizsgára jelentkezők számát, vizsgatárgyankénti megoszlását, a választott vizsgaszintet, vizsgarészeket, a nemzetiségi nyelven, a célnyelven vizsgázókat, a mentesítési lehetőséggel élő vizsgázókat.

2021-02-15 | dr. Klész Tibor | Dokumentumsablonok

Szeretnék ilyen híreket kapni >>