Pedagógus életpálya törvény

A közalkalmazottak tájékoztatása a jogviszonyváltozásról

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 157. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a törvény rendelkezései által érintettet közalkalmazottakat 2023. szeptember 15-ig tájékoztatni kell a jogviszony átalakulásáról.

A fenti jogszabály pontos rendelkezéseket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a tájékoztatásnak mire kell kiterjednie. A dokumentálhatóság és a követhetőség követelményeinek megfelelve nyilvánvaló, hogy a tájékoztatási kötelezettséget kizárólag írásban lehet teljesíteni. A tájékoztatás a köznevelési intézmény vezetőjének, illetve a tankerületi központ igazgatójának kötelezettségi körébe tartozik.

A szakértőnk, Petróczi Gábor által készített tájékoztató a jelenleg a Kjt. hatálya alatt dolgozó közalkalmazotti intézményekben foglalkoztatottak esetében alkalmazható. Javasoljuk a munkáltatóknak, hogy a tanév megkezdésének időszakában, de lehetőleg augusztus utolsó vagy szeptember első napjaiban tájékoztassák közalkalmazottaikat a várható változásokról. Szerencsés, ha az írásos tájékoztatást megelőzően szóban adunk tájékoztatást a hatályba lépő változásokról és a jogviszony megváltozásával kapcsolatos írásos tájékoztatási kötelezettségről.

Elérhető iratmintáink:

  1. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülő közalkalmazott pedagógusok és nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak tájékoztatása
  1. A munkaviszonyba kerülő közalkalmazottak tájékoztatása

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény (a továbbiakban: Púétv.) rendelkezése szerint a gondozónő és takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. A Púétv. 157. § (3) bekezdésében foglalt munkáltatói kötelezettség alapján 2023. szeptember 15-éig kell teljesíteni a munkaviszonyba kerülő közalkalmazottak tájékoztatását, amelyre mintát adunk az alábbiak szerint.

A munkavállalók tájékoztatása a jogviszonyváltozásról

Az egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartású intézményekben munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok és nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakört betöltő munkavállalók jogviszonyváltozásáról

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.), amelynek rendelkezései alapján 2024. január 1-jétől a nevelő-oktatómunka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás – munkaviszony formájában tovább nem látható el. A törvény 157. § (3) bekezdése minden munkáltató számára előírja, hogy 2023. szeptember 15-éig tájékoztatnia kell munkavállalóit a 2024. január 1-jén bekövetkező jogviszonyváltozásról. Oldalunkon iratmintát adunk a magánfenntartásban működő intézmények számára

Elérhető iratmintáink:

  1. Tájékoztatás a munkaviszonynak a Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény hatályba lépését követő megváltozásáról, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyról

Figyelem! Ez a tájékoztatás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt működő intézményekben, munkaviszonyban dolgozó, nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok és nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára alkalmazható.

  1. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülő munkavállalók egyéni tájékoztatása