Iskolaszolga megrendelés

A közoktatási-köznevelési intézmények vezetői, az önkormányzatok és a közoktatási szakértők számára szükséges egy olyan „iránytű”, amely segíti az eligazodást a köznevelés változó rendszerében.

Iskolaszolga – Közoktatási szolgáltató kiadvány

Az Iskolaszolga 33 éve folyamatosan biztosítja a közoktatást érintő szakmai információkat óvodáknak, általános iskoláknak, középiskoláknak, tanárképző felsőoktatási intézményeknek, közkönyvtáraknak, pedagógiai szakszolgálatoknak, önkormányzatoknak, minisztériumoknak és egyéni előfizetőknek egyaránt. Szerzőink, az Ön által is jól ismert oktatási szakértők, az állami oktatásirányítás volt és jelenlegi szakértői továbbra is alapos, minden részletre kiterjedő elemzésekkel (havonta 64 oldal terjedelemben) veszik górcső alá a jogszabályváltozásokat, és útmutatásokkal, magyarázatokkal segítik azok gyakorlati alkalmazását. Lapunk legfontosabb küldetése, hogy a köznevelés új rendszerében támogassa az intézményvezetőket, valamint a tankerületeknél, szakképzési centrumoknál és az önkormányzatoknál dolgozó szakembereket a megváltozott feladat- és hatáskörökből adódó, új folyamatok kialakításában, bevezetésében.

A 2023/2024-as tanévben is évi tíz melléklettel jelentkezünk – egyenként 32 oldal terjedelemben.

Páros hónapokban, évente öt alkalommal Szakképzési- és felnőttképzési Tanácsadó melléklet, páratlan hónapokban évente öt alkalommal pedagógiai-módszertani Tanácsadó melléklet jelenik meg. A mellékletek az előfizetőinknek az Iskolaszolgával együtt járnak, plusz költség nélkül online formában.

Az előfizetéshez kapcsolódó térítésmentes szolgáltatásaink rendelkezésére állnak a teljes előfizetési év alatt

  • Részvételi lehetőség évente egy választható, a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület által mi-nősített online képzésen, 1 fő részére, kreditgyűjtéssel.
  • 2 fő részére korlátlan éves konferenciabérlet szakmai konferenciáinkra személyesen vagy online.
  • 1 főnek részvételi lehetőség Tanácsadói Napjainkon személyesen vagy online.
  • Köznevelési témájú előadásaink videó- és prezentációs anyagának hozzáférése archívumból.
  • Szakmai kérdés-válasz szolgáltatás írásban, online űrlap kitöltésével a „Szakmai tanácsadás” menü-pontban. Szakértőink (akik maguk is intézményvezetők, köznevelési szakértők) válaszolnak a feltett kér-désekre, tanácsokkal látják el a pedagógusokat.

A havilap éves előfizetési díja (10 lapszám /tanév, önálló lapszámonként 60-80 A/5 oldal).

  • Nyomtatott változatban + online hozzáféréssel nettó 27.000 Ft. (bruttó 34 650 Ft)
  • Csak online változatban nettó 27.000 Ft. (bruttó 34 290 Ft)
Előfizetés kiválasztása
Kapcsolattartó neve:
Beosztása:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Jelszó:
Jelszó megerősítése:

Számlázási adatok

Cég/intézmény neve:
Adószám:
Irsz.:
Város:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:

Postázási adatok (Amennyiben a számla postázását a számlázási adatoktól eltérő címre kéri.)

A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.