Vissza

Megjelentek a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámokközzétették a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámokat.

 pedagógusminőstés

Az oktatásért felelős miniszter a következő naptári évre vonatkozóan minden év február utolsó napjáig teszi közzé az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát, azaz a minősítési keretszámokat, továbbá a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

A keretszámok és a jelentkeztetés részletes feltételei a https://www.oktatas.hu oldalon érhetők el. A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik a minősítésre történő jelentkezésüket. A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges, abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban. A jelentkezési lap két példányát aláírva 2021. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek. Az intézményvezető az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen 2021. április 15-éig rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot.

(A miniszteri közlemény közvetlenül elérhető a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/VIII-871-2-2021_kozlemeny.pdf linkre kattintva.)

2021-03-02 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>