Vissza

Vizsgák az alapfokú művészeti iskolákbanMájus 30-tól lehet vizsgákat szervezni az alapfokú művészeti iskolákban.

 

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében, azaz a 2021/2022-es tanévben május 31. és június 15. között lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.

A köznevelési törvény értelmében az alapfokú művészeti iskolában az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát kell szervezni, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsga is szervezhető. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészeti iskola az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett alapprogramban foglalt keretek között határozza meg.

2022-05-26 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>