Vissza

Új rendelet a programkövetelmény nyilvántartásba vételének feltételeirőlTegnap megjelent egy KIM rendelet a felnőttképzési programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól.

A 2023. február 28-i Magyar Közlönyben jelent meg a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól szóló 1/2023. (II. 28.) KIM rendelet. A rendelet meghatározza a szakképzési törvény szerinti szakmai képzés kimeneti követelményeit meghatározó programkövetelmény kötelező tartalmi elemeit. Tartalmazza továbbá a programkövetelménynek a felnőttképzésért felelős miniszter által történő nyilvántartásba vétel feltételeit a programkövetelmény megnevezésére, a bemeneti feltételekre, a szakmai képzés foglalkozásainak számára, időtartamára és a programkövetelmény leírására vonatkozóan.


A rendelet rögzíti, hogy mely esetekben megfelelőek a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek és azt, hogy a programkövetelmény nem vehető nyilvántartásba, ha az az alapján megszerezhető szakképesítés szakmai kompetenciái a Szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciáinak több mint 30%-ával azonos vagy hasonló.

2023-03-01 | dr. Klész Tibor | Felnőttképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>