Vissza

„PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahétMárcius 4. és 8. között lesz a „PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahét.

A március 4. és 8. közötti héten kerül sor a „PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahétre a 2023/2024-es tanévben. A nevelőtestület és az igazgató döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben a köznevelésért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

2024-02-27 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>