Vissza

Tájékoztatás a középfokú felvételi eljárás eredményérőlMájus 2-ig kell megküldeni a középfokú iskoláknak a felvételi eredményeket.

A középfokú felvételi eljárás keretében a felvételt hirdető középfokú iskoláknak 2024. május 2-ig kell megküldeni a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek az egyeztetett felvételi jegyzék alapján. A középfokú intézmények kiskorú jelentkező esetén a szülőket tájékoztatják, illetőleg az általános iskolát is, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

A fenti időpontig a felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová jelentkezési lapot adott be. A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen a köznevelésről, illetőleg a szakképzésről szóló törvények alapján jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.

2024-05-01 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>