Vissza

Hittan vagy erkölcstan választásaMájus 20. a tantárgyválasztás határideje (hit- vagy erkölcstan).

A 2024/2025-ös, azaz a következő tanévre vonatkozóan a szülőnek 2024. május 20-ig kell jelezni, ha az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja. Az erre vonatkozó szándékot írásban kell közölni az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével. A választás megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

Az állami és önkormányzati iskolákban lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. A szülő, tanuló kérésére szervezett és a fakultatív hitoktatást egyházi jogi személy, az etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye szervezhet. A fakultatív hitoktatás az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető, a hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

2024-05-15 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>