Vissza

A fenntartó tájékoztatása a hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportokrólAz igazgatóknak június 30-ig kell tájékoztatni a fenntartót a hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról.

2024. június 30-ig kell tájékoztatni az iskolák igazgatóinak az iskolájuk fenntartóját a hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról a 2023/2024-es tanévben is. A szülőknek május 20-ig kellett jeleznie, ha a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja.

Az állami és önkormányzati iskolákban lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. A szülő, tanuló kérésére szervezett és a fakultatív hitoktatást egyházi jogi személy, az etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye szervezhet. A fakultatív hitoktatás az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető, a hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

2024-06-25 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>