Vissza

Pedagógusminősítés 2019 - összefoglaló a miniszteri közleményrőlA 2019. évi minősítési keretszám kialakításakor a miniszter a 2018. évhez hasonlóan magas keretszámot határozott meg annak érdekében, hogy minél több pedagógus jelentkezhessen az előmeneteli rendszer magasabb fokozataihoz, és ezáltal a magasabb bérbesoroláshoz szükséges minősítési eljárásokra.

 

Jogszabályi háttér

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. §-a alapján az oktatásért felelős miniszter a következő naptári évre vonatkozóan minden év február utolsó napjáig az oktatásért felelős minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi
•    a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (minősítési keretszám),
•    a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint
•    a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

A minősítési keretszám meghatározásának szempontjai

A kormányrendelet alapján a minősítési keretszám
•    az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben rögzített kötelező minősítő vizsgák és eljárások száma,
•    a Kutatótanár fokozat esetén a kormányrendeletben meghatározottak alapján meghatározott létszám,
•    a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint
•    a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek
figyelembevételével kerül meghatározásra.

A 2019. évi minősítési keretszám kialakításakor a miniszter a 2018. évhez hasonlóan magas keretszámot határozott meg annak érdekében, hogy minél több pedagógus jelentkezhessen az előmeneteli rendszer magasabb fokozataihoz, és ezáltal a magasabb bérbesoroláshoz szükséges minősítési eljárásokra.

A 2019. évi minősítési keretszám

Minderre figyelemmel az oktatásért felelős miniszter 2019. évre vonatkozóan 35 000 főben határozta meg a pedagógusminősítési keretszámot.

A jogosultak köre

Minősítésen vehetnek részt
•    a pedagógus-munkakörben dolgozók mellett
•    a nevelési-oktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatottak, továbbá
•    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben, továbbá
•    egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben
foglalkoztatottak.
A 2019. évi minősítésekre történő jelentkezéskor előnyt élveznek többek között azok a kollégák, akik komoly szakmai gyakorlattal vagy pedagógus szakvizsgával rendelkeznek.

A Közlemény részletesen meghatározza, milyen feltételekkel lehet jelentkezni a 2019. évi minősítési tervbe történő felvételre
 
•    2019-ben minősítési vizsgára kötelezett, a jelentkezési időszak időtartama alatt aktív jogviszonnyal rendelkező, Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok az előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak körében;

•    a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás esetében, amelyre jelentkezhetnek a Pedagógus I. fokozatba besorolt, legkésőbb 2018. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkező pedagógusok, vagy akiknek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor (2018. március 31.);
•    a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, fejlesztő támogató, fejlesztő innovátori vagy intézményvezetői tevékenységet célzó általános minősítési eljárás esetében, amelyre jelentkezhetnek a végleges Pedagógus II. fokozatba besorolt, legkésőbb 2018. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkező pedagógusok, vagy akiknek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor (2018. március 31.), valamint nem vettek részt korábban sikertelen eredménnyel záruló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban;
•    a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési eljárás esetében, amelyre jelentkezhetnek a Pedagógus I. vagy végleges Pedagógus II. fokozatba besorolt aktív jogviszonnyal rendelkező, pedagógusok, vagy akiknek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor, valamint utolsó – Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozat elérését célzó – minősítési eljárása nem sikertelen;
•    a Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítési eljárás esetében, amelyre jelentkezhetnek azok a pedagógusok, akik végleges Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besoroltak, legkésőbb 2018. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkeznek, vagy akiknek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor (2018. március 31.), nem vettek részt korábban sikertelen eredménnyel záruló Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásban, valamint a Közleményben meghatározott valamennyi feltétellel rendelkeznek.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga című lap áprilisi számában. Jelentkezett a jövő évi minősítésre? A közeli jövőben esedékes a portfólióvédése? Készüljön fel szakértőink segítségével!

2018-03-19 | Dr. Farkas Ildikó | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>