Vissza

A tankötelezettség kezdési időpontjának módosítása 2020. január 31-igA januárban hatályba lépő új végrehajtási rendeletek következtében a tanköteles kort augusztus 31-ig betöltő gyerekek még egy évig való óvodába járásáról az Oktatási Hivatal dönt.Jogszabályi változások következtében a szülők 2020. január 31-ig kérelmezhetik a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítását a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében. A tanköteles kort, vagyis a 6. életévét legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.


Az eljárás a szülő kérelmére indul, amelyben bármilyen releváns ok, körülmény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az Oktatási Hivatal szakemberei közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. A Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, amelynek során az illetékes bíróság 45 napon belül köteles határozatot kiadni.


Nincs szükség arra, hogy a szülő kérelmezze a tankötelezettség halasztását, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31. előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. A fentiekkel kapcsolatban a ovoda@oh.gov.hu e-mail-címen lehet kérni további tájékoztatást.

2020-01-13 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>