Vissza

A pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéseJanuár 4. és március 31. között kerül sor pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére.

 

2020. január 4. és március 31. között kerül sor szakmai ellenőrzés keretében a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének és dokumentálásának vizsgálatára. Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

A pedagógus alapvető feladata hogy részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát. A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető annak a pedagógusnak a jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, aki betöltötte az 55. életévét. A nevelési-oktatási intézmény vezetője öt évre szóló továbbképzési programot készít, amelyet a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogad el a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig.

 

2021-01-05 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>