Vissza

Január 15-ig lehet kérni az iskolakezdés egy évvel történő halasztásátJanuár 15 a határideje az iskolakezdés egy évvel történő halasztásának.

 

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Legkésőbb 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani a kérelmeket a 2021/2022. tanév vonatkozásában.

Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség. A szabály alkalmazásával kapcsolatban két tájékoztató is kikerült az Oktatási Hivatal oldalára, az egyik a tankötelezettség-kezdési időpont halasztásáról, a másik a tankötelezettség korábbi megkezdéséről nyújt bővebb információkat.

2021-01-12 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>