Vissza

A szakértői vizsgálat indítása a tanuló teljesítményének értékelése alóli mentesítéshezA szakértői vizsgálat indítása a tanuló teljesítményének értékelése alóli mentesítéshez határidő: január 31.

 

2021. január 31-ig van lehetőség elindítani szakértői vizsgálatot egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából. A köznevelésről szóló törvény értelmében a sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

Az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31. napjáig szükség szerint bármikor indítható, illetőleg ezekre az évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.

2021-01-28 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>