Vissza

Érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldéseA tavaszi érettségi vizsgáira vonatkozó összesítő jelentés megküldésének határideje: március -je.

 érettségi vizsga

A 2021/2022. tanév tavaszi (május-júniusi) vizsgaidőszak érettségi vizsgáira vonatkozó összesítő jelentés megküldésének határideje 2021. március 1. Az összesítő jelentést minden évben a május-júniusi vizsgaidőszak esetén március 1-ig, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén pedig szeptember 10-ig a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében elektronikusan meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak, továbbá kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának.

Az érettségire történő jelentkezési határidő lejártát követően az igazgató összesítő jelentést készít az érettségi vizsgára jelentkezőkről. Az összesítő jelentésben vizsgafajtánként (rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő) fel kell tüntetni a vizsgára jelentkezők számát, vizsgatárgyankénti megoszlását, a választott vizsgaszintet, vizsgarészeket, a nemzetiségi nyelven, a célnyelven vizsgázókat, a vizsgázókat."

2021-03-02 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>