Vissza

Tájékoztatás a tanfelügyelettel kapcsolatos személyes adatok kezelésérőlAz OH nyilvánosságra hozott egy tájékoztatást a tanfelügyelettel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről.

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatást jelentetett meg az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárások koordinálásáért, valamint a pedagógusminősítési eljárások koordinálásáért felelős szervnél nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről a GDPR alapján.

A https://www.oktatas.hu oldalon megtalálható tájékoztató tartalmazza az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapjára, az adatkezelésre jogosult személyre, az érintettek és a kezelt adatok körére vonatkozó információkat. Taxatíve felsorolja az alkalmazott azon személyes adatait, amelyeket a pedagógusminősítési nyilvántartás tartalmaz, emellett a megjelöli az adatok forrását, az adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit, illetőleg az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

2021-03-03 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>