Vissza

A kollégiumok zárva, ügyelet viszont biztosított az iskolákbanZárva lesznek a kollégiumok is, viszont mégis lesz ügyelet az iskolákban.

 koronavírus, digitális munkarend

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III. 05.) EMMI határozat értelmében a kollégiumokban 2021. március 8. és április 6. között lakhatást az intézményvezető csak a 2021. tavaszi érettségi vizsgaidőszakban érettségiző, továbbá azon tanuló számára engedélyezhet, akiknek különös méltánylást érdemlő személyi körülményei ezt indokolják. A kollégium helyi pedagógiai programja szerinti kollégiumi nevelést a tantermen kívüli, digitális munkarend kollégiumokra helyi szinten adaptált elvei szerint kell megszervezni.

Időközben megjelent a köznevelési intézmények által veszélyhelyzet idején biztosított gyermekfelügyeletről szóló 18/2021. (III. 06.) EMMI határozat, amely szerint mégis biztosítható gyermekfelügyelet az intézményekben a fenti időszakban. A KIR-ben rögzíteni kell az adott napon gyermekfelügyeletben részesülő gyermekek, tanulók számát a gyermekfelügyeletre vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel.

2021-03-09 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>