Vissza

Pótnap a szóbeli meghallgatásokraMárcius 19-ig kell pótnapot biztosítani a középfokú felvételi eljárásban a szóbeli meghallgatásokra, ha egy tanuló pl. koronavírusos.

 középiskolai felvételi

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III. 05.) EMMI határozat értelmében a tanév rendjében meghatározott időszakon kívül az általános felvételi eljárás során szervezett, már meghirdetett szóbeli vizsgákon túl a vizsgát szervező középfokú intézményeknek pótnapot is kell szervezni azon tanuló részére, aki a felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsgán nem tudott megjelenni koronavírus fertőzése vagy mozgásszabadságát korlátozó járványügyi hatósági határozat miatt és a pótnapon történő részvételét a szóbeli vizsgát szervező intézménynél törvényes képviselője útján, távolmaradása okainak megjelölésével március 12. napjáig kérelmezi.

A pótnapot legkésőbb március 19-ig lehet kitűzni. A pótnap időpontjáról és a pótnapra történő jelentkezés feltételeiről a vizsgát szervező intézmény a szóbeli vizsgára jelentkezett, de ott meg nem jelent tanulókat az általános felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsga időpontját követően haladéktalanul tájékoztatja.

2021-03-16 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>