Vissza

Tájékoztatás a hit- és erkölcstant oktatókrólMárcius 16-31. között kell nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyház nevét az iskoláknak.

 etika


Az igazgatóknak 2021. március 16. és március 31. között kell a bevett egyháztól vagy annak belső egyházi jogi személyétől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

Az állam, a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy, az etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye szervezhet a köznevelésről szóló törvényben meghatározott keretek között.

2021-03-17 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>