Vissza

Tájékoztató a tanulók által választható tantárgyakrólÁprilis 15-ig kell az iskola igazgatójának elkészíteni a tájékoztatót a tanulók által választható tantárgyakról.

 

Az iskolák igazgatóinak az előző évekhez hasonlóan 2021. április 15-ig kell elkészíteni a tájékoztatót a tanulók által választható tantárgyakról. Az iskolának a fenntartó jóváhagyását követően kell közzétenni a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A középiskolákban tájékoztatást kell adni továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül.

A tájékoztatók tartalmazzák, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt – normál esetben – be kellett szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét is. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kellett kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is. A tantermen kívüli, digitális munkarendre tekintettel ezen vélemények beszerzése alternatív módokon is megtörténhet.

2021-04-16 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>