Vissza

Célnyelvi mérés május 12-énMájus 12-ig kell elvégezni a célnyelvi méréseket.

 

A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban az iskola pedagógusainak 2021. május 12-én kell elvégezni az Oktatási Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri.

A méréshez szükséges adatokat az általános iskolák 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg az Oktatási Hivatal részére, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig.

 

2021-05-07 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>