Vissza

Az óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelemMájus 25-ig kell az óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelmet benyújtani.

 

2021. május 25. a határideje az óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelem benyújtásának. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, azaz az Oktatási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

2021-05-17 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>