Vissza

Javaslattétel sportköri foglalkozások szakmai programjáraMájus 31-ig kell javaslatot tenni az iskolai sportköri foglalkozások szakmai programjának tartalmára.

 

Május 31-ig kell javaslatot tenni az iskoláknak a következő tanévi iskolai sportköri foglalkozások szakmai programjának tartalmára. Ha az iskolában iskolai sportkör működik, akkor annak foglalkozásait a munkaterv részét képező, egy tanévre szóló szakmai program szerint kell megtervezni és megszervezni. Az iskolai sportköri foglalkozások nem kötelező tanórai foglalkozásként vagy egyéb foglalkozásként is megszervezhetők. Az intézményvezető a tanulók iskolai sportköri foglalkozásokra vonatkozó igényének felmérése, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján tesz javaslatot a következő tanévi szakmai program tartalmára. Ha az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a szakmai program elkészítésébe a sportszervezet képviselőjét is be kell vonni.

2021-05-27 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>