Vissza

A veszélyhelyzet időtartamára eső pedagógusminősítésekJúnius 15-ig kell megszervezni a pedagógus-minősítéseket, ha annak időpontja a veszélyhelyzet időtartamára esett.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletnek az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról szóló eltérő rendelkezései értelmében a 2020/2021. tanítási év végéig kell megszervezni

- a Gyakornok minősítő vizsgáját (ideértve a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáját is),

- a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásban a foglalkozás vagy az óra látogatását és a portfólióvédést, valamint

- a Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati eljárásban a mesterpedagógusi pályázat bemutatását és védését,

ha annak időpontja a veszélyhelyzet időtartamára esett vagy az annak megszűnését követő harminc napon belül lenne esedékes. A gyakornokok minősítése esetén a gyakornoki idő meghosszabbodik az eljárás lezárultának időpontjáig. Azt a pedagógust, akinek a fentiek szerint megszervezett minősítő vizsgája, minősítési vagy pályázati eljárása 2021-ben zárult sikeresen, 2021. január 1-jével visszamenőleges hatállyal kell átsorolni a magasabb fokozatba.

2021-06-13 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>