Vissza

A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás heteA 2017. március 6. és 10. közötti hét a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete az iskolákban.

 

A 2017. március 6. és 10. közötti hét a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete az iskolákban. A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a 2016/2017-estanítási évben az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjéről szóló rendeletben hirdette meg. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is.

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

2017-03-02 | Dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>