Vissza

Pedagógus-portfólió módosítás július 31-igJúlius 31. a határideje a pedagógus portfóliója módosításának.

 

Az érintett pedagógusok 2021. július 31-ig módosíthatják vagy egészíthetik ki a portfóliójukat vagy pályázatukat. Főszabály szerint ha a minősítési tervbe való felvételt követően a pedagógus munkaköre vagy – tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében – az általa tanított tantárgy megváltozik, és ennek következtében a pedagógus véleménye szerint a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában nem valósítható meg, a pedagógus a változástól számított öt napon belül, de – minősítési eljárás esetében – legkésőbb a portfólióvédés, pályázat védése időpontja előtti 35. napig kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál portfóliójának vagy pályázatának a változás miatti módosítását.

Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a pedagógus – a portfólió vagy pályázat tartalmát érintő változás bekövetkezése esetében – a minősítés évének július 31. napjáig módosíthatja, kiegészítheti portfólióját vagy pályázatát. Ha a pedagógus az Oktatási Hivatalt a fenti (35 napos) határidőt követően értesíti, a nem kötelező minősítési eljárásra csak a következő minősítési évben kerülhet sor.

2021-08-01 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>