Vissza

Köznevelési intézmények szabályzatainak ellenőrző listája, mintadokumentumokKedvelt szerzőnk és előadónk, Petróczi Gábor vállalta, hogy az aktuális jogszabály-változásoknak megfelelően frissíti iratmintáinkat. Elérhető az ellenorzes.iskolaszolga.hu oldalon!

 

Tisztelt Olvasóim!


A Kiadó felkérésére 2020-ban elkészítettem a köznevelési intézmények szabályzatainak ellenőrző listáját, a legfontosabb szabályzatokkal kapcsolatos jogszabályi előírások kigyűjtését, és sok dokumentumhoz mintadokumentumot is készítettem. Egy ilyen természetű, közérdeklődésre számot tartó munkát azonban sohasem lehet teljesen befejezni, ezért 2021-ben minden korábban elkészített dokumentumot ellenőriztem, a néhol hiányzó részeket pótoltam, és újabb dokumentumokat emeltem be az áttekintő listába. A Kiadó honlapjára most felkerülő 35 dokumentum mindegyike megfelel a 2021. augusztus 31-én hatályos jogszabályi előírásoknak.


A dokumentációban szerepelnek a mindazok a szabályzatok, amelyeket az óvodákban, iskolákban el kell készíteni, és azokat a fenntartó vagy a kormányhivatal bármikor ellenőrizheti. A legnagyobb figyelmet természetesen a házirendre, a szervezeti és működési szabályzatra, valamint a pedagógiai programra fordítottam, e szabályzatok mindegyikéhez elkészítettem (és a legújabb jogszabályi változásokhoz igazodva frissítettem) az adott dokumentummal kapcsolatos jogszabályi előírások szövegét, a dokumentum ellenőrzéséhez szükséges checklistát. Több szabályzathoz mintadokumentumot is készítettem, de az intézmények legspecifikusabb, csak rájuk jellemző szabályzataihoz (házirend, SzMSz, pedagógiai program) semmiképpen nem kívántam mintát adni, mert annak alkalmazásával könnyen sablonossá válhatnak az intézmény alapdokumentumai.


A Kiadó honlapján ezek a dokumentumok, segédletek, ellenőrző listák, mintadokumentumok Word formátumban letölthetők, és így az intézményekben a dokumentumok ellenőrzésekor, módosításakor, elkészítésekor jól alkalmazhatóak. Minden tisztelt kollégát óvok azonban attól, hogy bármely dokumentumot alapos átgondolás, az intézményre való igazítás nélkül sablonként átvegyen, ennek a dokumentumcsoportnak nem ez a célja. Ezzel szemben a Kiadó honlapjáról letölthető fájlok az intézményi dokumentumok törvényességi ellenőrzéséhez, jogszabályi megfelelőségének megállapításához, az esetleges hiányosságok észrevételéhez komoly segítséget adhatnak.
A Kiadó honlapján – kérésemnek megfelelően – két csoportban jelennek meg az általam készített ellenőrzős listák, dokumentumok, mintadokumentumok az alábbiak szerint.


Szabályzatminták, mintadokumentumok Oldal
Iratkezelési szabályzat 30
Adatkezelési szabályzat 22
Gyakornoki szabályzat 14
Közalkalmazotti szabályzat 14
Minta középiskola házirendjére 7
Fejlesztési terv intézményi önértékeléshez 3
Intézkedési terv intézményi tanfelügyelethez 11
Honvédelmi intézkedési terv 25
Szabadságolási terv 1
Diákönkormányzat SzMSz-e 6
Munkáltatói utasítás munkaidőről, munkaidő-keret elrendeléséről 9
Helyi értékelési szabályzat 13
Továbbképzési program 5
Beiskolázási terv 1
Pedagógus-továbbképzési mintadokumentumok 4
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai, az adatvédelmi nyilvántartás 13
Önértékelési terv 7
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti követelményei 21
Közérdekű adatok igénylésének intézményi szabályzata 5

 Ellenőrző listák, jogszabályi előírások gyűjteménye Oldal

Házirendre vonatkozó jogszabályok 5
Házirend ellenőrző listája 5
Szakképző intézmény házirendjének ellenőrző listája 3
Házirend fejezetei és tartalma, segédlet 19
SzMSz jogszabályi előírások 7
SzMSz ellenőrzési lista 7
Szakképző intézmény SzMSz ellenőrző lista 4
Pedagógiai program ellenőrző lista 7
Pedagógiai program szerkezete 2
Pedagógiai program készítése és vizsgálata, követelményei 8
Tanév munkaterve segédlet 5
Az iskola éves munkaterve – vázlat 26
Munkaterv ellenőrző listája 3
Közfeladatok ellátása, ingyenesség, térítéskötelezettség 5
Köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele 6
A tankönyvellátási szabályok változása 2020-tól 4

  


A szabályzatokkal kapcsolatos tapasztalatokat értékelve azt mondhatom, hogy az elmúlt tíz év során az intézményi szabályzatok minősége, jogszabályi megfelelősége nagyon sokat fejlődött, ebben elsődleges szerepük van az intézményvezető kollégáknak és helyetteseiknek. Ugyanakkor ahány esetben csak megbízást kapok egy házirend, SzMSz vagy pedagógiai program szakértői ellenőrzésére, mindig találkozom hiányosságokkal, mindig szükség van a dokumentumok kiegészítésére, hiánypótlására. A legutóbbi időben leggyakoribb hiányosságként talán az első szabályzati csoport utolsó dokumentumaként szerepeltetett szabályzat, a közérdekű adatok igénylésének és kiadásának intézményi szabályzata jelentkezik, ennek hiányát meglehetősen sok törvényességi ellenőrzés jelölte meg azonnali pótlást igénylő intézményvezetői feladatként.


Azt javaslom az iskolákban, óvodákban dolgozó vezető kollégáknak, hogy először az intézményi alapdokumentumok (házirend, SzMSz, pedagógiai program) saját ellenőrzését végezzék el úgy, hogy az adott dokumentumhoz tartozó ellenőrző listát megnyitják vagy kinyomtatják, és az intézményi dokumentumot összevetik a checklistában szereplő felsorolással. A szabályzatban ugyanis minden olyan motívumot szabályozni kell, amelyet jogszabály rendel el, kivéve azokat az eseteket, amikor a szóban forgó téma az adott intézményben nem értelmezhető. Ezt az ellenőrző munkát követheti aztán a többi intézményi dokumentum fokozatos áttekintése, ellenőrzése, korszerűsítése.


A vezető kollégák természetesen tisztában vannak azzal, hogy egy SzMSz vagy egy házirend két-három, de legkésőbb öt év alatt feltétlen átgondolásra, kiegészítésre vagy korszerűsítésre szorul, és ez alapvetően igaz a táblázatokban szereplő többi dokumentumra is. Ezért az intézmények szabályozó rendszerének folyamatos karbantartása, a követelményekhez és a változó környezethez történő hozzáigazítása nélkülözhetetlen, folyamatos vezetői feladat. Bízom benne, hogy ehhez a fontos vezetői tevékenységhez az általam elkészített dokumentumok jelentős segítséget nyújtanak majd.

Petróczi Gábor aktuális iratmintái, ellenőrzési listái és előadásának szövege és felvétele elérhető az ellenorzes.iskolaszolga.hu oldalon! Kérje díjmentes próbaverziónkat!

 

2021-09-13 | Petróczi Gábor | Dokumentumsablonok

Szeretnék ilyen híreket kapni >>