Vissza

A tanulmányi területek rögzítése és felvételi tájékoztató október 20-igAz iskoláknak október 20-ig kell rögzíteni a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait a KIFIR rendszerben.

 

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-áig kell megállapítani és a KIFIR rendszerben rögzíteni a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait az Oktatási Hivatal közleménye alapján. Az Oktatási Hivatal korábban a honlapján hozta nyilvánosságra az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

A középfokú iskolák a fentiek keretében ugyancsak a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat és azt a honlapjukon is nyilvánosságra hozzák. A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat, a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének arányait, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat is.

2021-10-20 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>