Vissza

A szalagavatók megrendezéseMegrendezhetők-e a jelen járványhelyzetben a szalagavatók? Vezető kormányhivatalnok szerzőnk erre ad választ az alábbiakban.

 

A szaktárca a VIII/5154-1/2021/KOAT. számú levélben tájékoztatta az iskolákat a jelenlegi járványhelyzetben is megtartható szalagavatók megszervezésének sajátos szabályairól. Amint azt a levélben írják, a szalagavató bál speciális iskolai rendezvény, amely nem tekinthető a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendeletben rögzített egyik típusú (kulturális, zenés-táncos vagy egyéb) rendezvénynek sem. A szalagavató bálokon jellemzően az iskola tanulói, pedagógusai, valamint a meghívott vendégek (szülők, rokonok) vesznek részt. Közülük az adott intézménnyel jogviszonyban lévő (végzős vagy alsóbb évfolyamra járó) tanulók, akik a napi iskolába járás során amúgy is találkoznak, és együtt vannak az intézményben, értelemszerűen korlátozás nélkül részt vehetnek ezeken az iskolai rendezésű programokon, függetlenül attól, hogy 18. életévüket betöltötték-e, illetve rendelkeznek-e védettséget igazoló dokumentummal.

Ugyanez vonatkozik az intézménnyel jogviszonyban álló pedagógusokra, dolgozókra, akik ráadásul jellemzően munkavégzés céljából vesznek részt a rendezvényen.

A külsős személyek (így különösen a szülők, testvérek, meghívott vendégek) esetében ugyanakkor indokoltnak látják a 484/2020. kormányrendelet egyéb rendezvényekre vonatkozó előírásának alkalmazását, ennek értelmében közülük a zárt térben tartott rendezvényen kizárólag a koronavírus ellen védett (oltott) személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. Mindezeken túlmenően felhívják a figyelmét arra, hogy a szalagavató bálokat is a szükséges egészségvédelmi óvintézkedések mellett, a fertőzési kockázatokat minimalizáló helyi szabályok szerint célszerű megszervezni.

2021-11-20 | dr. Farkas Ildikó | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>