Vissza

Új járványügyi oktatási intézkedések - 2021. december 22.A legújabb járványügyi intézkedés alapján lehetséges a mentesülés az oltás alól! Vezető kormányhivatalnok szerzőnk a mai napon megjelent, új rendelet legfontosabb intézkedéseit foglalja össze.

 

Miniszteri engedéllyel mentesülhetnek az állami köznevelési foglalkoztatottak a védőoltási kötelezettség alól

A Magyar Közlöny 2021. évi 234. számában, december 21-én jelent meg és december 22-én hatályba is lépett egy több oktatási tárgyú járványügyi intézkedés. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) kormányrendelet módosításáról szóló 734/2021. (XII. 21.) kormányrendelet több fontos rendelkezést tartalmaz.

Főszabály: Az oltatlan foglalkoztatottat fizetés nélküli szabadságra kell küldeni

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) új 2/B. §-a alapján, ha a foglalkoztatott 2021. december 15-ig a védőoltást nem vette fel, a foglalkoztatott – az intézmény dolgozói és tanulói egészségének és életének megóvása érdekében – 2022. január 3. napjától
• fizetés nélküli szabadságon van, és
• a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény, valamint egyéb, a munkavégzéssel összefüggő intézmény területére egy, a saját költségére elvégeztetett, 72 óránál nem régebbi és az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – negatív eredményének igazolásával léphet be.

Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel 2021. december 15-ig, a munkáltatónak fel kellett hívnia, hogy 2021. december 30-ig
• a védőoltást vegye fel, és
• annak felvételét a jogszabályban előírt módon igazolja, vagy a védőoltás alóli mentesülést alátámasztó orvosi szakvéleményt mutassa be.

Ha a foglalkoztatott 2022. január 3-tól a jogszabályban meghatározott módon igazolja a védőoltás felvételét, vagy az orvosi szakvéleményt bemutatja a munkáltatónak, ettől az időponttól a fizetés nélküli szabadság és a PCR teszthez kötött belépési kötelezettség megszűnik.

A munkáltatónak 2021. december 22-én elektronikus úton vagy papír alapon kell(ett) tájékoztatnia a foglalkoztatottat a védőoltás fentebbiek szerinti felvételének kötelezettségéről, a védőoltás felvételének igazolásáról, valamint a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.

Mentesülés miniszteri engedéllyel

A kormányrendelet új 2/B. § (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy különös méltánylást érdemlő esetben az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi és köznevelési szempontokra tekintettel, az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – az oltatlan óvodai, iskolai, kollégiumi foglalkoztatottat mentesítse a védőoltás felvétele elutasításával járó, a jogszabályban előírt jogkövetkezmények alól, azaz 2022. január 3-tól a fizetés nélküli szabadságra küldés és a belépést illetően a saját költségen végzendő PCR teszt bemutatási kötelezettség alól.


Az óvodák helyzete

Fentebbi rendelkezéseket az önkormányzati fenntartású óvodai foglalkoztatottakra vonatkozóan csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester döntött a védőoltás kötelező felvételéről.

Új miniszteri határozat oktatásszervezési kérdésekben

2021. december 21-én jelent meg a 32/2021. (XII. 20.) miniszteri határozat, amely alapján – a tanítási év biztonságos megszervezése érdekében – az oktatásért felelős miniszter elrendelte, hogy
• az óraadók és a mesterpedagógusok heti óraszáma húsz órára emelhető, továbbá
• 2022-ben óraadóként csak oltott vagy az oltás alól mentesítő orvosi szakvéleménnyel rendelkező személlyel létesíthető új jogviszony.
• Amennyiben az oltatlan pedagógusok fizetés nélküli szabadsága miatt szükségessé válik(vált) a tantárgyfelosztás módosítása, a módosítást az intézmény vezetőjének 2022. január 7-ig el kell(ett) készítenie és jóváhagyásra meg kell(ett) küldenie a fenntartónak.

2021-12-22 | dr. Farkas Ildikó | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>