Vissza

Január 18-ig lehet beadni az iskolahalasztási kérelmeketAz iskolakezdés elhalasztására vonatkozó kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell beadni. A határidő: január 18-a.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-ig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása értelmében amennyiben egy szülő (gyám) valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, a Hivatalhoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet.

A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani, amelyhez 2021. december 28-án megnyílt a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek benyújtására szolgáló informatikai felület (https://ohtan.oh.gov.hu/). Itt található a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak.

2022-01-07 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>