Vissza

Veszélyhelyzeti sztrájkszabályok a köznevelésbenMegjelent a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 6/2022. (II. 11.) kormányrendelet.

 


A 2022. február 11-i Magyar Közlönyben jelent meg a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022. (II. 11.) kormányrendelet. A kormányrendelet február 12-i hatálybalépéssel meghatározza azokat az elégséges szolgáltatásokat, amelyet – sztrájk esetén – biztosítani kell a sztrájkkal érintett köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók vonatkozásában.


A gyermekek, tanulók felügyeletét biztosítani kell a sztrájkkal érintett minden munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra, általános iskola esetében 17 óra, óvodák esetében 18 óra között, abban az intézményben, ahol a gyermek, tanuló a jogviszonya van. A kormányrendelet meghatározza a járványhelyzeti szempontokat (egy helyiségben tartózkodás, tanulók keveredése) a csoportonként, osztályonként felügyeletet ellátó személy végzettségét, munkakörét, a szabad levegőn való tartózkodás és az étkeztetés biztosítását.


Az óvodai foglalkozások megtartása a sztrájk ideje alatt nem szükséges. Érettségizők esetén biztosítani kell az érettségire felkészítés óraszámainak 100%-át, a nem érettségizők számára pedig a sztrájk első napjától valamennyi tantárgy esetén a tanítási órák 50%-ának megtartását. A kormányrendelet meghatározza még a kollégiumi ellátásra, az SNI tanulókra és a szűrővizsgálatokra vonatkozó elégséges szolgáltatásokat, illetőleg a jogszerűtlen sztrájk jogkövetkezményeit.

2022-02-18 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>