Vissza

„PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahétEzen a héten van az iskolákban a "Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét.

 

A 2021/2022-es tanévben a március 7. és 11. közötti héten kerül sor a „PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahétre. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg.


A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

2022-03-09 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>