Vissza

Tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékének közzétételeMájus 31-ig kell közzétenniük az iskoláknak a kikölcsönözhető tankönyvek jegyzékét.

 

Az iskolának legkésőbb 2021. május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja egyebekben azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

2022-05-26 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>