Vissza

A fenntartó tájékoztatása a hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportokrólAz igazgatóknak június 30-ig kell tájékoztatni a fenntartót a hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról.


Az iskolák igazgatóinak a 2021/2022-es tanévben június 30-ig kell tájékoztatni az iskola fenntartóját a hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról. A szülőknek május 20-ig kellett jeleznie, ha a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja.

Az állami és önkormányzati iskolákban lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. A szülő, tanuló kérésére szervezett és a fakultatív hitoktatást egyházi jogi személy, az etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye szervezhet. A fakultatív hitoktatás az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető, a hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

2022-06-23 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>