Vissza

A portfólió feltöltése a 2018-as minősítésre jelentkezők számáraAz emberi erőforrások minisztere 2017. február 28-án tette közzé a 218. évi minősítési keretszámról szóló határozatát az Oktatási Hivatal honlapján. Az igazgatók számára a KIR-ben való rögzítés határideje: 2017. április 15-e.

 

Az intézményvezető az OH informatikai rendszerében rögzíti a minősítő vizsgára kötelezett munkakörét, illetve több munkakör esetén azt a munkakört, amely alapján a minősítő vizsgára sor kerül. A minősítésbe bevont tanár esetén rögzíteni kell azt az általa választott tantárgyat is, amelyet a jelentkezéskor, illetőleg a jelentkeztetéskor legalább heti két órában tanít. A rögzített adatok alapján kell a 2017. november 25-éig feltölteni a pedagógusnak a portfólióját az OH erre a célra működtetett informatikai felületére.

 

A portfólió feltöltésére 45 nap áll rendelkezésre. Változás esetén a rögzített munkakör és a tantárgy módosítható, amelyet a változástól számított öt napon belül kell kezdeményezni az OH-nál. Ekkor az OH visszajelzésétől számított 30 nap áll rendelkezésre a portfólió, illetve a mesterpedagógusi, kutatótanári pályázat módosítására. Az Ép. r. 11/A. §-ának (5) bekezdése alapján, a munkakör vagy a tantárgy változása esetén a portfólió vagy pályázat a minősítés évének augusztus 15. napjáig módosítható, illetve egészíthető ki, amennyiben a minősítési eljárás kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga áprilisi számában.

2017-04-11 | Nagy Erzsébet | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>