Vissza

A szülők tájékoztatása az iskolaválasztásrólOktóber 31-ig kell tájékoztatni a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

Az általános iskoláknak 2022. október 31-ig kell szóban tájékoztatni a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Ugyaneddig az időpontig kell az iskoláknak a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról tájékoztatni, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését és gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.

2022-10-24 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>