Vissza

Január 18-ig lehet kérni, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradhassonJanuár 18-ig lehet kérni, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradhasson.

 

2023. január 18-ig adhatják be a szülők az Oktatási Hivatalhoz arra vonatkozó kérelmüket, hogy a tanköteles korú óvodás gyermekük további egy évig óvodai nevelésben vehessen részt. Főszabály szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő vagy a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a Hivatalhoz. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. December 30-án nyílt meg az az informatikai felület, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A kérelmezést a szülők az Ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatják az Oktatási Hivatalnak

2023-01-16 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>