Vissza

Értesítés az első félévi eredményről legkésőbb január 27-igJanuár 27-ig kell értesíteni a tanulókat a félévi tanulmányi eredményekről.

 

A 2022/2023-as tanévben az iskoláknak 2023. január 27-ig kell értesíteni a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő útján értesíti. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.


A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét félévkor osztályzattal minősíti. A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. A félévi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni.

2023-01-23 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>