Vissza

Február 15-ig kell jelentkezni a tavaszi érettségireFebruár 15-ig kell megküldeni a tavaszi érettségire a jelentkezési lapokat.

 


A 2022/2023-as tanév május-júniusi vizsgaidőszakának érettségi vizsgáira február 15-ig kell jelentkezni, ahogy az előző években már megszokott volt. Eddig az időpontig kell a benyújtani a jelentkezési lapot a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.


A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint fajtáját. Ha a jelentkező még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyítvánnyal, jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit. A jelentkezési határidő lejártát követően az igazgató összesítő jelentést készít az érettségi vizsgára jelentkezőkről. Az összesítő jelentésben vizsgafajtánként fel kell tüntetni a vizsgára jelentkezők számát, vizsgatárgyankénti megoszlását, a választott vizsgaszintet, vizsgarészeket, a nemzetiségi nyelven, a célnyelven vizsgázókat, a mentesítési lehetőséggel élő vizsgázókat.

2023-02-10 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>