Vissza

Tanulói juttatás a nyári gyakorlatraA nyári gyakorlatra fizetendő tanulói pénzbeli juttatás legneuralgikusabb pontja az elmúlt években az iskolai tanműhelyben megszervezett gyakorlat esete és az ún. egyéb szervezetek (például kórházak) által szervezett gyakorlat után járó juttatás kifizetésének a kérdése volt.

 

Együttműködési megállapodás esetén a tanulónak csak az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat időszakára kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni, míg tanulószerződés alapján a szerződés hatályának teljes időtartalma alatt, minden hónapban, így a nyári gyakorlatra is.

A csak szakképző iskolai tanműhelyben megvalósuló összefüggő szakmai gyakorlatra fizetendő juttatással kapcsolatban különböző iránymutatást tartalmaz a szakképzésről szóló törvény és a tanulói juttatásokról szóló miniszteri rendelet. Az iskolában megszervezett gyakorlat esetén nem kerül sor sem tanulószerződés, sem együttműködési megállapodás megkötésére. A törvény szerint csak a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás alapján folyó nyári gyakorlat során kell fizetni juttatást, a rendelet szerint az iskolának is.

A törvény 2016 nyarától egyértelműsítette, hogy az iskolának nem kell tanulói pénzbeli juttatást fizetnie a tanulónak, amennyiben az összefüggő szakmai gyakorlatra iskolai tanműhelyben, azaz nem külső helyen kerül sor.

Az egyéb szervezetekkel kapcsolatos kedvező változás, hogy úgy számolhatják el a tanulószerződéssel megvalósuló gyakorlati képzéssel, így például a nyári gyakorlatra fizetendő tanulói juttatással kapcsolatban keletkező költségeiket, mint a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek. 2016 nyarától az együttműködési megállapodás alapján fizetendő juttatás fedezésére is adhat át forrást az iskola, így elvileg az egyéb szervezet által szervezett nyári gyakorlat tanulói juttatásainak fedezete is biztosított.

Utóbbi kihívást erősítette, hogy az összefüggő szakmai gyakorlatra 2015 nyarától az akkori szakközépiskolai (jelenleg szakgimnáziumi) ágazati képzésben, a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon együttműködési megállapodással részt vevő tanulók részére is kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni, korábban pedig csak a szakképzési évfolyamokon kellett.

Tanulószerződés nem köthető a Szakképzési Hídprogramban, mert az évfolyamok nem minősülnek szakképzési évfolyamnak. Együttműködési megállapodás viszont igen, így a Hídprogramban az összefüggő szakmai gyakorlatát együttműködési megállapodás keretében teljesítő tanuló részére is jár tanulói pénzbeli juttatás.

Az állami fenntartású szakképző iskolákban a nyári gyakorlat szervezése, az előírások betartása a gyakorlati oktatásvezető munkakör kötelező kialakításával hatékonyabbá válhat, ugyanis a szakmai vizsgák koordinálásán és előkészítésén túl, a tanulók nyári összefüggő szakmai gyakorlatának iskolai feladatait is a gyakorlati oktatásvezető koordinálja.

2017-05-11 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>