Vissza

Fontos határidők - május 202017. május 20. több, a következő tanévvel kapcsolatos szülői döntés meghozatalának is a határideje.

 

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig kell írásban közölnie az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

Ugyancsak május 20-áig kell felmérnie az iskolának, hogy a tanuló a következő tanítási évben milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni. A határidő az alapfokú művészeti iskolákra nem vonatkozik. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.

A tanuló tantárgy és felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésének bejelentésének határideje is 2017. május 20.

 

2017-05-17 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>