Vissza

Tantárgyválasztás május 20-igMájus 20-ig kell a tanulónak tantárgy és felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntést bejelenteni.


A tanulónak 2023. május 20-áig kell a tantárgy és felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntést bejelenteni. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól.


Az iskolának – az alapfokú művészeti iskola kivételével – ugyancsak május 20-áig kell felmérnie azt is, hogy a tanuló a következő tanítási évben milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.

2023-05-17 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>