Vissza

Javaslattétel a következő évi sportköri foglalkozások szakmai tartalmáraMájus 31-ig kell javaslatot tenni az iskolai sportköri foglalkozások szakmai programjának tartalmára.

Ahogy a jelenlegi tanévre vonatkozóan, úgy a 2023/2024-es tanévi iskolai sportköri foglalkozások szakmai programjának tartalmára is 2023. május 31-ig kell javaslatot tenni. Ha az iskolában iskolai sportkör működik, akkor annak foglalkozásait a munkaterv részét képező, egy tanévre szóló szakmai program szerint kell megtervezni és megszervezni. Az iskolai sportköri foglalkozások nem kötelező tanórai foglalkozásként vagy egyéb foglalkozásként is megszervezhetők.

Az intézményvezető a tanulók iskolai sportköri foglalkozásokra vonatkozó igényének felmérése, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján minden év május 31-ig tesz javaslatot a következő tanévi szakmai program tartalmára. Ha az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a szakmai program elkészítésébe a sportszervezet képviselőjét is be kell vonni.

2023-05-24 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>