Vissza

Június 15. az egyéni munkarend kérelmezésének határidejeJúnius 15. az egyéni munkarend kérelmezésének határideje


A köznevelésről szóló törvény értelmében 2023. június 15. az egyéni munkarend kérelmezésének határideje a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Amennyiben a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez, azaz az Oktatási Hivatalhoz. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.

2023-06-09 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>