Vissza

Tájékoztatás a jövő évi taneszközökrőlA tanév végig kell tájékoztatni a szülőket a következő tanévben szükséges taneszközökről.

Az iskoláknak a megelőző tanítási év végéig, azaz aktuálisan 2023. június 16-ig kell tájékoztatnia a szülőket azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő, 2023/2024-es tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

Az iskola az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit – figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét – a pedagógiai programja részeként elfogadott helyi tantervében rögzíti.

2023-06-09 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>