Vissza

Szakmai vizsga és érettségi vizsga ütközése?Iskolánk szakközépiskolaként és szakgimnáziumként működő magán szakképző iskola. A 2016/2017-es tanév tavaszi vizsgaidőszakában néhány tanulónk szakmai vizsgája egybeesik az egyik tantárgy érettségi vizsgájával, ugyanis május 18-án informatikából is érettségiznek, miközben a szakmai vizsga interaktív vizsgatevékenysége teljesítésére is az a nap lett kijelölve. Mit kell ebben az esetben tennie az iskolának? Információnk szerint ezt a szakképzési centrumnak is le kell jelenteni, a mi iskolánk azonban nem

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a komplex szakmai vizsga helyét és időpontját – az iskolai rendszerű szakképzésben a tanév rendjében meghatározott keretek között – a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki, egyúttal gondoskodik a szükséges feltételek biztosításáról, és vezeti a komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat.

 

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI-rendelet kijelölte a szakmai vizsgák és az érettségi vizsgák időszakát és időpontjait. A 2016/2017. tanévben a kérdésben körülírt esetre a rendelet pótnapot biztosít, amelynek időpontja 2017. június 1. Ezen a napon lehet a szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenységét teljesíteni abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt.

 

Ez azt jelenti, hogy a szóbeli és a gyakorlati vizsgarész, valamint a szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység és az érettségi vizsga ütközése esetén ilyen pótnap nincs, ugyanis a szóbeli és a gyakorlati vizsgák 2017 májusában és júniusában egész hónapban megszervezhetők.

 

Az iskoláknak állami fenntartó esetén sem a szakképzési centrumot kell tájékoztatni a vizsgaidőpontok egybeeséséről és a pótnap igénybevételének szükségességéről, hanem a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíteni kell a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt is.

2017-05-29 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>